Voorwaarden tekenbonus

 

Van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 ontvangen nieuwe medewerkers van Munckhof een tekenbonus van €1.000 netto bij een fulltime dienstverband. Op de tekenbonus zijn onderstaande voorwaarden van toepassing:

  • Er wordt een tekenbonus beschikbaar gesteld van €1.000 netto op basis van een fulltime dienstverband. Uitbetaling geschiedt naar rato van het aantal contracturen;
  • Voor medewerkers die opnieuw in dienst komen geldt dat hij/zij minimaal 6 maanden uit dienst moeten zijn geweest. Dit geldt eveneens voor medewerkers die via een externe partij tewerkgesteld zijn geweest;
  • Voor oproepkrachten geldt dat dit wordt gebaseerd op 16-urige werkweek;
  • Betaling geschiedt na het verstrijken van de proeftijd met de eerstvolgende salarisbetaling;
  • De tekenbonus is alleen geldig voor medewerkers die rechtstreeks bij Munckhof solliciteren en direct bij ons in dienst komen (dus niet voor stagiaires, uitzend- en detacheringskrachten en medewerkers die via een W&S bureau bij ons dienst komen);
  • Medewerkers die via de OPOV-regeling in dienst komen ontvangen een tekenbonus van € 500 netto naar rato van het dienstverband, welke zij ontvangen met de salarisbetaling in de 2e maand dat ze in dienst zijn;
  • Op de tekenbonus is een terugbetalingsclausule van toepassing bij uitdiensttreding op verzoek van de werknemer. Als je in/tijdens het eerste jaar na indiensttreding weer uit dienst treedt, betaal je 50% terug, in/tijdens het tweede jaar is dit 25%;
  • Bij twijfel beslist P&O of er aan de voorwaarden wordt voldaan.